(Voormalige) Vredeskerk

De Christus Koningkerk (beter bekend als de Vredeskerk), is een voormalige kerk aan het Kennedyplein in Venray. 

De Vredeskerk werd in 1964 gebouwd en moest een kerk worden voor alle gezindten: een ontmoetingspunt waar religieuze grenzen vervagen en de vredesgedachte centraal staat. De kerk zou tevens dienst kunnen gaan doen als congrescentrum voor internationale bijeenkomsten waar over vrede gesproken zou kunnen worden.

Pastoor Gerrits was de grote voortrekker bij de realisatie van de bouw van deze kerk die financieel mede mogelijk werd gemaakt dankzij belangrijke buitenlandse financiële bijdragen van vrienden en vijanden uit de oorlog. Op 25 oktober 1964 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Op het plein voor de kerk kwam in 1970 een Vredesmonument en een 17-meter hoge betonnen klokkentoren met 18 klokken.

Na het gereedkomen werd de kerk echter niet gebruikt als vredescentrum, maar voornamelijk als parochiekerk. Wegens het teruglopende kerkbezoek kon dit gebouw niet als kerk blijven gehandhaafd. In 2001 werd een sloopvergunning aangevraagd en verleend, maar door protest volgde uitstel van de sloop en kon Thuiszorg Noord-Limburg in na een verbouwing haar kantoor vestigen in de voormalige kerk. De voormalige Vredeskerk is nu een gemeentelijk monument.

Adres: Kennedyplein 18, 5801 VH  VENRAY

(Voormalige) Vredeskerk

Download de unieke app
en beleef het verleden!

De gratis Venray Remembers-app toont het verleden zoals je deze nog nooit hebt gezien. Download de app, pak de auto of fiets of ga te voet en volg een prachtige route in de Peel. Volg de instructies in de app om op de aangegeven locaties een augmented reality video in de omgeving te projecteren en stap zelf in het verhaal dat zich daar heeft afgespeeld.

Bekijk het oorlogsverleden door een andere bril en via deze unieke app. Een moderne manier om jong en oud op een positieve manier te laten herbeleven. Opdat we blijven herinneren!

Meer informatie

Download de Venray Remembers app

Download de unieke app
en beleef het verleden!

De gratis Venray Remembers-app toont het verleden zoals je deze nog nooit hebt gezien. Download de app, pak de auto of fiets of ga te voet en volg een prachtige route in de Peel. Volg de instructies in de app om op de aangegeven locaties een augmented reality video in de omgeving te projecteren en stap zelf in het verhaal dat zich daar heeft afgespeeld.

Bekijk het oorlogsverleden door een andere bril en via deze unieke app. Een moderne manier om jong en oud op een positieve manier te laten herbeleven. Opdat we blijven herinneren!

Meer informatie

Download de Venray Remembers app
© 2024
Created by